วิธีชำระเงินกับกองสลากไท

          วิธีชำระเงินซื้อสลาก ผ่านช่องทางต่างๆ 3 วิธีทั้ง วิธีการชำระด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋า วิธีชำระเงินด้วยการโอนจ่าย และวิธีการชำระเงินด้วยการสแกน Qr Code ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่นาโทรศัพท์มือถือ หรือหากติดปัญหาตรงไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามแอดมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง สลากออนไลน์ ต้อง กองสลากไท.life เท่านั้น

1.ชำระแบบเติมเงินเข้ากระเป๋า

วิธีชำระเงินซื้อสลาก เติมเงิน1

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่คำว่า “เติมเงิน” ในแถบเมนู

วิธีชำระเงินซื้อสลาก เติมเงิน2

ขั้นตอนที่ 2

เลือกปุ่ม “เติมเงิน”

วิธีชำระเงินซื้อสลาก เติมเงิน3

ขั้นตอนที่ 3

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากและยืนยันการโอนเงิน

วิธีชำระเงินซื้อสลาก เติมเงิน4

ขั้นตอนที่ 4

กด คัดลอก เลขบัญชีธนาคารของทางเว็บและทำการโอนเงิน

วิธีชำระเงินซื้อสลาก เติมเงิน5

ขั้นตอนที่ 5

รอระบบทำรายการฝาก เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเข้ากระเป๋าของคุณได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่คำว่า “เติมเงิน” ในแถบเมนู

ขั้นตอนที่ 2

เลือกปุ่ม “เติมเงิน”

ขั้นตอนที่ 3

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากและยืนยันการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 4

กด คัดลอก เลขบัญชีธนาคารของทางเว็บและทำการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 5

รอระบบทำรายการฝาก เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเข้ากระเป๋าของคุณได้แล้ว

2.ชำระแบบโอนจ่าย

วิธีชำระเงินซื้อสลาก โอน1

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่คำว่า “ซื้อเลข” ในแถบเมนูด้านล่าง

วิธีชำระเงินซื้อสลาก โอน2

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสลากที่ท่านต้องการซื้อ

วิธีชำระเงินซื้อสลาก โอน3

ขั้นตอนที่ 3

คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”

วิธีชำระเงินซื้อสลาก โอน4

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีชำระแบบโอนเงินพร้อมคลิกปุ่มยืนยัน

วิธีชำระเงินซื้อสลาก โอน5

ขั้นตอนที่ 5

เลือกบัญชีของคุณลูกค้า
วิธีชำระเงินซื้อสลาก โอน6

ขั้นตอนที่ 6

กด คัดลอก เลขบัญชีธนาคารของทางเว็บและทำการโอนเงิน

วิธีชำระเงินซื้อสลาก โอน7

ขั้นตอนที่ 7

รอระบบทำรายการชำระเสร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถรอลุ้นสลากที่ท่านซื้อไว้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่คำว่า “ซื้อเลข” ในแถบเมนูด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสลากที่ท่านต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีชำระแบบโอนเงินพร้อมคลิกปุ่มยืนยัน

ขั้นตอนที่ 5

เลือกบัญชีของคุณลูกค้า

ขั้นตอนที่ 6

กด คัดลอก เลขบัญชีธนาคารของทางเว็บและทำการโอนเงิน

ขั้นตอนที่ 7

รอระบบทำรายการชำระเสร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถรอลุ้นสลากที่ท่านซื้อไว้ได้เลย

3.ชำระแบบสแกน Qr code

วิธีชำระเงินซื้อสลาก สแกน1

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่คำว่า “ซื้อเลข” ในแถบเมนูด้านล่าง

วิธีชำระเงินซื้อสลาก สแกน2

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสลากที่ท่านต้องการซื้อ

วิธีชำระเงินซื้อสลาก สแกน3

ขั้นตอนที่ 3

คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”

วิธีชำระเงินซื้อสลาก สแกน4

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีชำระแบบสแกนพร้อมคลิกปุ่มยืนยัน

วิธีชำระเงินซื้อสลาก สแกน5

ขั้นตอนที่ 5

ท่านสแกนชำระได้เลย

วิธีชำระเงินซื้อสลาก สแกน6

ขั้นตอนที่ 6

รอระบบทำรายการชำระเสร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถรอลุ้นสลากที่ท่านซื้อไว้ได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่คำว่า “ซื้อเลข” ในแถบเมนูด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสลากที่ท่านต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกปุ่ม “ชำระเงิน”

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีชำระแบบสแกนพร้อมคลิกปุ่มยืนยัน

ขั้นตอนที่ 5

ท่านสแกนชำระได้เลย

ขั้นตอนที่ 6

รอระบบทำรายการชำระเสร็จ เพียงเท่านี้ก็สามารถรอลุ้นสลากที่ท่านซื้อไว้ได้แล้ว